Yatırım Fonu Nedir?

Hisse senedi ya da tahvile veya her ikisine birden bireysel olarak finansal amaçlarınıza ve risk yüklenim derecenize uygun yatırım yapmakta zorlanıyorsanız, başvuracağınız yol amaçlarınıza uygun bir yatırım fonu seçmek olabilir. Yatırım fonu yatırımcıların paralarını ortak bir amaç için (sermayenin korunması, uzun- dönem büyüme ya da bu ikisinin birleşimi) toplayıp, bu amaçların gerçekleştirilmesi için oluşturulan fondur. Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olur. A Tipi Fon: En az %25 oranında hisse senedi içerir. B Tipi Fon: Hisse senedi içerme zorunluluğu yoktur fakat içerebilir. Temelde Ave B Tipi olmak üzere iki ana başlıkta toplayabileceğimiz yatırım fonları,içerdikleri menkul kıymetlerin türüne,vade yapısına veya bileşimine göre kendi içlerinde farklı çeşitlere ayrılabilmektedir. Örneğin; A Tipi Sektör Fon, A Tipi Endeks Fon B Tipi Likit Fon (Vadesine 90 gün kalan sabit getirili menkul kıymetlerden oluşur)